Lịch sử hình thành & phát triển
Đang cập nhật

Longines Record Chronometer 40mm L2.821.4.57.2

Giá: 38.990.000₫


Còn hàng

Longines HydroConquest Ceramic Green DemiGold 41mm L3.781.3.06.7

Giá: 39.500.000₫


Còn hàng

Longines HydroConquest Ceramic Blue 39mm L3.780.4.96.6

Giá: 35.500.000₫


Còn hàng

Longines Master Collection Moonphase 40mm L2.673.4.92.6

Giá: 67.890.000₫


Còn hàng

Longines Master Collection 18k Bezel 38.5mm L2.628.5.97.7

Giá: 66.900.000₫


Còn hàng

Longines Master Collection 18k Bezel 38.5mm L2.628.5.59.7

Giá: 66.900.000₫


Còn hàng

Longines Heritage Flagship 38.5mm L4.795.4.58.0

Giá: 36.500.000₫


Còn hàng

Longines Presence 38.5mm L4.921.4.18.2

Giá: 25.500.000₫


Còn hàng

Longines Flagship Blue 38.5mm L4.974.4.92.2

Giá: 25.900.000₫


Còn hàng

Longines Lyre DemiGold 40mm L4.961.2.12.7

Giá: 27.500.000₫


Còn hàng

Longines Heritage Skin Diver 42mm L2.822.4.56.9

Giá: 39.500.000₫


Còn hàng

Longines Presence Small Second 38.5mm L4.805.1.11.7

Giá: 29.900.000₫


Còn hàng

Longines Flagship DemiGold 35.5mm L4.774.3.21.7

Giá: 24.500.000₫


Còn hàng

Longines Presence Ladies 34.5mm L4.821.2.52.2

Giá: 25.500.000₫


Còn hàng

Longines Presence Ladies 34.5mm L4.821.2.52.7

Giá: 26.500.000₫


Còn hàng

Longines Presence Ladies 34.5mm L4.821.2.32.2

Giá: 25.500.000₫


Còn hàng

Longines HydroConquest Ceramic Safari Green 43mm L3.782.4.06.6

Giá: 35.500.000₫


Còn hàng

Longines HydroConquest Ceramic Blue 43mm L3.782.4.96.6

Giá: 32.900.000₫


Còn hàng

Longines Presence 38.5mm L4.921.2.52.2 (Pre-Owned)

Retail: 26.990.000₫
Giá sale: 17.900.000₫
Còn hàng

Longines Presence 38.5mm L4.921.2.11.8

Giá: 29.500.000₫


Còn hàng