Chính sách Quay đầu & Đổi các SP

  • QUY ĐỊNH QUAY ĐẦU / ĐỔI CÁC SẢN PHẨM

    1. Đối với sản phẩm Brand New 100% :
    - Giảm 30% trong 6 tháng đầu, nếu khách hàng bán lại sản phẩm cho cửa hàng. Áp dụng với sp xước dăm, ko cấn, móp va đập. Nếu cấn móp sâu thì thỏa thuận với khách hàng giá quay đầu.

    2. Đối với sản phẩm Like new / Used :
    - Giảm 20% trong 6 tháng đầu, nếu khách hàng bán lại sản phẩm cho cửa hàng. Áp dụng với sp xước dăm, ko cấn, móp va đập. Nếu cấn móp sâu thì thỏa thuận với khách hàng giá quay đầu.